W poszukiwaniu realnych zmian modelu działania banków spółdzielczych


W dniu 29 listopada br. w Sali im. Władysława Grabskiego w NBP odbyła się tytułowa Konferencja zorganizowana przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, pod patronatem Narodowego Banku Polskiego. Tematem wiodącym tegorocznego wydarzenia były kierunki rozwoju modelu biznesowego sektora bankowości spółdzielczej, szczególnie w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w obliczu wyzwań współczesnego rynku finansowego.

Konferencję otworzył Michał Krakowiak – Wiceprezes Zarządu KZBS oraz Paweł Szałamacha – Członek Zarządu NBP. W słowie wstępnym Wiceprezes KZBS wprowadził w tematykę Konferencji, podkreślając, że bankowość spółdzielcza przechodzi obecnie transformację na wielu poziomach, w związku z tym szczególnego znaczenia nabiera współpraca wewnątrzsektorowa. Paweł Szałamacha, Członek Zarządu NBP, odniósł się do wyzwań, jakie zdiagnozował NBP w odniesieniu do banków spółdzielczych oraz wskazał, w jakich obszarach sektor ten może zwiększyć efektywność. Kolejne z wystąpień należało do Zdzisława Sokala, Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który scharakteryzował na czym polega interes publiczny w modelu biznesowym banku spółdzielczego oraz w jaki sposób dla tego sektora kształtowany jest współczynnik MREL. Podkreślił, że na poziom współczynnika znaczący wpływ ma finansowanie JST. Do modelu działania banków spółdzielczych odniósł się również Paweł Rudolf, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej z UKNF. Temat funkcjonowania banków spółdzielczych został przez niego poruszony w kontekście rozwoju firm typu fintech. Wystąpienie uzupełniające dotyczące tej problematyki poprowadził Kamil Leżoń, który w UKNF pełni funkcję Głównego Specjalisty Departamentu Innowacji Finansowej FinTech. Z kolei o kierunkach rozwoju, wyzwaniach i planowanych zmianach polskiego systemu płatniczego z perspektywy banku centralnego mówił Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP.

Na pytanie o to, czy posiadane przez banki spółdzielcze rozwiązania informatyczne sprostają wyzwaniom nowoczesnego rynku próbowali odpowiedzieć trzej przedstawiciele sektora, w tym: Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy, Bożena Głogowska – Wiceprezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku oraz Grzegorz Flanz – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Następnie przedstawiono rozwiązania technologiczne i biznesowe, z których skorzystać mogą banki spółdzielcze. Rozmawiano m.in. na temat zwiększania konkurencyjności i efektywności działalności banków spółdzielczych poprzez modele scoringowe oraz wykorzystanie zasobów typu Big Data, z których banki mogą korzystać współpracując z BIK. Przedstawiono również narzędzia wsparcia działań biznesowych banków spółdzielczych, w tym system płatności mobilnych BLIK oferowany przez Polski Standard Płatności, a także rozwiązania oferowane przez KIR. Jedno z wystąpień dotyczyło również innowacyjnych form zarządzania w środowisku nowych technologii – temat ten omówił przedstawiciel firmy tworzącej rozwiązania typu fintech.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych dziękuje za obecność

wszystkim uczestnikom Konferencji

Podziękowania za wsparcie Konferencji kierujemy również do Narodowego Banku Polskiego

oraz partnera Konferencji

Biura Informacji Kredytowej

*Informacja nie stanowi pełnej relacji z Konferencji. Jej rozszerzona wersja opublikowana zostanie w listopadowo-grudniowym numerze magazynu „Głos Banków Spółdzielczych”.

źródło: https://bs.net.pl/w-poszukiwaniu-realnych-zmian-modelu-dzialania-bankow-spoldzielczych/