Unia bankowa coraz bliżej


Komisja Europejska ogłosiła nowy projekt nadzoru nad instytucjami finansowymi w strefie euro. Kluczową rolę we wspólnej kontroli będzie odgrywać Europejski Bank Centralny, którego uprawnienia zostaną zwiększone.

Zgodnie z daną propozycją EBC ma zyskać kompetencje do wydawania i odbierania pozwoleń oraz licencji bankowych. Ponadto będzie mógł kontrolować, czy spełniają one wymogi kapitałowe i czy posiadają odpowiedni poziom zdolności finansowej. Ma także uzyskać prawo do nakładania kar oraz wdrażania programów naprawczych i restrukturyzacyjnych w razie nierespektowania przez instytucje finansowe jego postanowień. Nowym prawem zostaną objęte wszystkie banki w strefie euro, jednak te spoza niej również będą mogły przyłączyć się do systemu zaproponowanego przez KE. Pierwsze podmioty finansowe będą nadzorowane już od początku 2013 roku. Do końca przyszłego roku ma być ich ponad 6 tysięcy.

Dla Polski oznacza to, że w sprawie instytucji pochodzących z państw eurolandu nie będzie już kontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla kraju jej pochodzenia, ale z EBC. Polska Komisja Nadzoru Finansowego będzie pełniła swoje obowiązki w dotychczasowym zakresie. Jednak jeśli wejdziemy do strefy euro nowe przepisy będą nas w pełni dotyczyć, co oznacza konieczność przyjęcia jednolitego unijnego mechanizmu kontroli.
Więcej na banking-magazine.pl