Ubezpieczenia nagrobka z Concordią Mój Dom


Warto mieć na to polisę!

Najniższa cena nagrobka to kilka tysięcy złotych, górna granica – nawet kilkadziesiąt tysięcy. Miejsca spoczynku mają więc wartość nie tylko sentymentalną, ale i wymierną, finansową.

W ramach produktu Concordia Mój Dom klient może ubezpieczyć nagrobek lub grobowiec od szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. huragan, powódź, grad, upadek drzewa), kradzieży zwykłej oraz dewastacji (rozumianej jako umyślne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie nagrobka przez osobę trzecią, z wyłączeniem graffiti). Zakres ochrony jest szeroki i oznacza, że Concordia wypłaci odszkodowanie np. za zniszczenie tablicy nagrobnej, rzeźby czy wazonu przymocowanych na stałe do pomnika.

Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów naturalnego niszczenia nagrobka wynikającego z upływu czasu, osuwania bądź podnoszenia się ziemi, kradzieży i uszkodzenia elementów dekoracyjnych niebędących stałymi elementami płyty nagrobnej, szkód powstałych wskutek zabrudzenia, opalenia, osmalenia, zanieczyszczenia parafiną lub roztopionym plastikiem lub zniszczenia np. przez przedsiębiorstwa pogrzebowe czy firmy kamieniarskie (podczas prowadzenia prac związanych z ich działalnością).

Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie wartości rzeczywistej nagrobka z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, maksymalnie może być to 15 000 zł. Niezbędne przy wystawianiu polisy jest załączenie dokumentacji fotograficznej ubezpieczanego nagrobka lub grobowca. Wystarczająca będzie jedna fotografia, na której widoczny jest cały nagrobek/grobowiec od frontu wraz z tablicą informującą o pochowanych zmarłych.

Żyjemy w czasach dużych migracji – ludzie zmieniają miasta, kraje, nawet kontynenty. Często groby bliskich odwiedzane są tylko przy okazji świąt i wtedy można się niemile zaskoczyć. Dochodzenie naprawienia szkody od sprawców wandalizmu bywa niemożliwe, dlatego w większości przypadków to bliscy ponoszą koszty napraw i odbudowy. Zabezpieczeniem może być wykupienie dodatkowego ubezpieczenia nagrobków przy ubezpieczeniu mieszkania czy domu – stosunkowo niewielka kwota pozwoli pozbyć się obawy przed wysokimi cenami usług kamieniarskich.

https://www.youtube.com/embed/u2k1Ck4Hymw