Ubezpieczenia domu i mieszkania – o co pytać przed podpisaniem umowy


Ubezpieczenia nieruchomości należą do jednych z bardziej popularnych. Dom lub mieszkanie to dla wielu osób lwia część majątku. Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem trzeba o wszystko dokładnie dopytać i zapoznać się z warunkami polisy, by nic nas nie zaskoczyło.

Decyzja zapadła – wśród Twoich postanowień na 2018 rok znalazło się ubezpieczenie nieruchomości. Wiesz, na czym najbardziej Ci zależy, jaką kwotę jesteś w stanie przeznaczyć na taką polisę i czego oczekujesz w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego związanego z Twoim domem. Poniżej lista kwestii, których nie możesz pominąć w rozmowie z przedstawicielem ubezpieczyciela:

- Wysokość sumy ubezpieczenia – należy pamiętać, że wartość ubezpieczenia – kwota na którą ubezpieczyłeś swoją nieruchomość – powinna być adekwatna do jej ceny rynkowej /wartości odtworzeniowej.

- Wyłączenia odpowiedzialności – w każdym rodzaju ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ważny jest odpowiedni, w zależności od potrzeb, wybór pomiędzy polisami typu all risks (ochrona obejmuje skutki wszystkich zdarzeń, poza wyraźnie wyłączonymi), a polisami tradycyjnymi (ochroną objęte są tylko skutki
wydarzeń wyraźnie wskazanych w warunkach ogólnych, a pozostałe są
wyłączane)

- Dodatkowe warunki odpowiedzialności towarzystwa. Czasami warunki ubezpieczenia mieszkania wymagają od ubezpieczającego, aby np. w danym mieszkaniu nie było sytuacji, w której nieobecni są wszyscy domownicy przez okres dłuższy niż 1 miesiąc. Jeżeli zatem wyjedziesz ze swoją rodziną na miesiąc, a w tym czasie dojdzie do włamania – możesz nie otrzymać odszkodowania.

- Minimalne wymogi zabezpieczeń – bardzo ważny element ubezpieczania mienia. Zazwyczaj w warunkach ubezpieczenia znajdują się szczegółowe informacje o niezbędnych minimalnych zabezpieczeniach. Przykładowo wszystkie wejścia do domu muszą być zabezpieczone pełnymi, prawidłowo zainstalowanymi drzwiami zewnętrznymi, które są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, o zwiększonej odporności na włamanie. Pamiętaj – to doradca ubezpieczeniowy powinien powiedzieć i potwierdzić, że dane zabezpieczenia są wystarczające. Masz prawo tego od niego wymagać.

- Definicje  – ubezpieczenie obejmuje szereg zdarzeń, które mogą uszkodzić Twoją nieruchomość. Przy wyborze polisy należy jednak pamiętać o tym, że towarzystwa stosują różne definicje zdarzeń i np. w jednej polisie huragan to wiatr o prędkości 17,5 m/s wyrządzający masowe szkody, a w innej to wiatr o prędkości 24,5 m/s albo 15 m/s.

- Sposób likwidacji szkód – w dobie Internetu i elektronicznego przepływu informacji bardzo ważne stają się możliwości zgłaszania szkody przez Internet czy telefon. Prostego sposobu zgłoszenia szkody majątkowej można dokonać siedząc przy komputerze. Procedury i wymogi formalne likwidacji szkody w towarzystwie są na rynku zróżnicowane. Jedne towarzystwa mają
opinię szybkich i rzetelnych, inne mogą niepotrzebnie wydłużać procedury
związane z wypłatą należnych Tobie środków.

- Zniżki / zwyżki – w każdym ubezpieczeniu majątkowym stosuje się system zniżek i zwyżek. Zniżki można otrzymać za: ilość lat bezszkodowej kontynuacji; zabezpieczenie drzwiami o zwiększonej odporności na włamanie; system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony; stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia. Do przykładów zwyżek należą: zwyżka za mienie w lokalu położonym na parterze budynku wielomieszkaniowego bez zamontowania jednego z wymienionych zabezpieczeń: krat, rolet lub foli antywłamaniowej, szyb o zwiększonej odporności.

- Franszyza / udział własny – jest to ograniczenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, ale dzięki temu możesz za ubezpieczenie zapłacić mniej. Wiele towarzystw stosuje w swoich produktach system franszyz i udziałów własnych. Ważne, żeby decyzję podjąć świadomie. W przypadku franszyzy integralnej towarzystwo nie będzie odpowiadało za drobne szkody, których likwidacja byłaby droższa niż sama integralna wypłata odszkodowania (przynajmniej w teorii). Przykładowo dla franszyzy równej 500 zł – jeżeli w ubezpieczeniu Twojego mieszkania dojdzie do zalania i szkody np. w wysokości 300 zł, towarzystwo nie wypłaci odszkodowania, ponieważ franszyza wynosiła 500 zł. Jeżeli natomiast szkoda wyniosłaby 600 zł od ubezpieczyciela otrzymasz całą kwotę, tj. 600 zł. Istnieje również tzw. udział własny, który zmniejsza wypłacone odszkodowanie. Np. jeżeli szkoda wynosi 50 tys. zł, a udział własny wynosi 10%, to otrzymasz z towarzystwa nie 50 tys. zł, a 45 tys. zł. Zapytaj doradcę jakie masz możliwości wyboru i jak dany wybór wpływa na składkę.