Teraz my


Coś, co jeszcze kilka lat temu  niewielu osobom mieściło się w głowie, stało się faktem: banki spółdzielcze, kojarzone zazwyczaj wyłącznie z finansowaniem rolnictwa, wydają coraz więcej kart płatniczych, instalują w swoich placówkach najnowocześniejsze bankomaty, są dla komercji poważnym konkurentem. Do tego trzeba dorzucić bezpieczeństwo jakie oferują.

Na portalu Onet.Biznes.pl ukazał się artykuł na temat banków spółdzielczych. Przedstawiamy dwie wypowiedzi:

Rolą Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jest między innymi wspomaganie banków spółdzielczych i zrzeszających w różnych akcjach marketingowych, aby wiedza o tym, że zmieniły one swoje oblicze i oferują nowoczesne, a nawet innowacyjne produkty, trafiła do jak największej rzeszy klientów – mówi Jerzy Różyński,

Cenimy sobie współpracę z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, jego pracownicy pomagają nam w informowaniu o nowoczesnych produktach Visa Europe np. o kartach zbliżeniowych, którymi są zainteresowane – mówi Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce.

Artykuł w całości jest dostępny tutaj.