Społeczna Odpowiedzialność Biznesu dla studentów


Celem projektu „CSR4students” jest podniesienie wiedzy oraz świadomości studentów uczelni wyższych Szczecina w zakresie idei oraz narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Patronem medialnym jest szczecinbiznes.pl, natomiast mecenasem projektu został GBS Bank.

W projekcie „CSR4students” zostały dobrane takie działania, aby w sposób bezpośredni lub pośredni pozwalały przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów. Planowane są m.in. pierwsze w województwie zachodniopomorskim profesjonalne badania znajomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów uczelni wyższych, opracowanie podręcznika „CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności„, a także przeprowadzenie 60 spotkań informacyjnych z tematyki CSR dla studentów na uczelniach wyższych. Poza tym przewidziany jest konkurs dla studentów, którego celem będzie promocja i upowszechnianie wiedzy z zakresu CSR. Konkurs będzie polegał m.in. na opracowaniu koncepcji projektu CSRowego dla wybranego przedsiębiorstwa z regionu. Więcej informacji na stronie www.csr.szczecin.pl.