Przy śniadaniu o sprawach skarbowych


Zmiany w przepisach podatkowych i związane z tym obowiązki przedsiębiorców były głównym tematem kolejnego Izbowego śniadania biznesowego, które miało miejsce 24 maja w Barlinku.

 

Tym razem tematem wiodącym spotkania były sprawy podatkowe i karne, a referentami byli przedstawiciele Urzędu Skarbowego. Co warte podkreślenia, w spotkaniu wziął udział Naczelnik US w Myśliborzu Pan Paweł Wojnowski, który cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania przedsiębiorców. A tych było sporo, gdyż bieżący rok obfituje w zmiany, które zachodzą w przepisach skarbowych.

Głównymi tematami spotkania były zagadnienia związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym i wchodzącym od 1 lipca br. nowym rozwiązaniem w zakresie rozliczania VAT – tzw. split payment, który budzi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców. Na początku działania, mechanizm dzielenia płatności będzie miał dobrowolny charakter i można go będzie stosować w sposób wybiórczy. Jednak o tym, czy płatność będzie dokonana z użyciem podzielonej płatności, zadecyduje nabywca, czyli płatnik. Ponadto przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się m.in. o karach związanych z nierzetelnością w płaceniu podatków oraz tzw. „lewą” fakturą.

Duże zainteresowanie przedsiębiorców ideą śniadań biznesowych w Barlinku przełożyło się nie tylko na znaczną frekwencję, ale również na ich aktywny udział podczas spotkania. Jak zauważyli uczestnicy miła atmosfera śniadania sprzyjała wymianie wiedzy i swoich doświadczeń. Kolejne spotkanie biznesowe w Barlinku zaplanowane jest na wrzesień.

 

IMG_0001_big IMG_0003_big IMG_0004_big IMG_0005_big IMG_0006_big