Pragnienie mieszkania


Pamiętacie jak już pisaliśmy o nowatorskim pomyśle Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb?

W dalszym ciągu utrzymujemy, że mieszkanie to jedno z największych pragnień ludzi młodych.. Może być bardzo małe, ale własne. Jak to się mówi Ciasny, ale własny kąt. Kiedy stajemy przed etapem zakupienia go, poszukiwania, potrzebujemy wsparcia lub informacji, która pomoże w podjęciu decyzji. Rozjaśni nam obraz tego co obecnie dzieje się na rynku nieruchomości. Będziemy podrzucać różne pomysły… Na zrealizowanie tego i innego marzenia.