Pokolenie Y, pokolenie X – czym się kieruje


Słyszeliście pewnie już nie raz, określenie Pokolenie Y, Pokolenie X.

Pokolenie Y to osoby, które urodziły się po 1980r.

Pokolenie X to osoby urodzone w latach 1965-1980.

Na tych grupach się skupiliśmy. Według badań przeprowadzonych przez instytut badawczy PewResearchCenter, wynika (badanie było przeprowadzone w styczniu 2010r.), że:

61% Y-ków uważa, że ich pokolenie posiada własne i unikalne cechy. 24% Y-ków wskazuje na technologię jako wyróżnik tej generacji. X-ksy także wskazują technologię na pierwszym miejscu, ale wskazań jest dwukrotnie mniej. Z kolei wyróżnikami Y-ków, oprócz technologii, są: muzyka/kultura pop, liberalność/tolerancyjność, inteligencja i ubrania.

Znamienne wśród Y-ków jest wykorzystanie technologii (w tym social media). Przedstawiciele tego pokolenia są zawsze „podłączeni”, traktują elektroniczne urządzanie prawie jak części „swojego ciała”. Znamiennie jest wykorzystanie mediów społecznościowych:

Aż 75% deklaruje, że posiada profil na portalu społecznościowymi (m.in. Facebooka, MySpace czy LinkedIn). Wśród X-ksów wskaźnik ten wynosi 50%. Warto podkreślić, że Y-ki także najaktywniej korzystają z takich portali – 55% robi to przynajmniej raz dziennie (X – 38%).

Co jest nieodzownym atrybutem każdego Y-eka?

Kolejnym istotnym elementem jest telefon (a raczej należałoby użyć stwierdzenia „urządzenie mobilne”).

A co te dwa pokolenia myślą o pieniądzach, w kontekście swojego codziennego życia i stawianych przed sobą celów?

Podstawowym i dość zaskakującym wnioskiem wynikającym z badania jest stosunkowo duży konserwatyzm finansowy, jaki prezentują przedstawiciele generacji Y.

Świadczy o tym fakt, że aż 52% posiadanych zasobów trzymają oni w „starej dobrej” gotówce, podczas gdy w przypadku reprezentantów innych pokolenia X, odsetek wynosi zaledwie 23%.

wyscig-pokolen30_FIN