Pada śnieg, pada śnieg…


Co ma śnieg do OC?

Poranne skrobanie szyb jest znacznie mniej uciążliwe niż odśnieżanie chodnika przed domem. Czynności te są jednak konieczne, jeśli chcemy być bezpieczni i zapewnić bezpieczeństwo innym, a także by… przestrzegać prawa. Z Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach wynika, że obowiązek odśnieżania chodnika, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, należy do właściciela nieruchomości. A zatem właściciel domu jednorodzinnego musi – zgodnie z prawem – odśnieżać chodnik bezpośrednio przylegający do jego posesji.
No ale… Czasem czasu brak i pojawi się ślizgawka. Jeśli przechodzień złamie nogę na naszej niedokładnie odśnieżonej posesji, albo spadające z dachu sople lodu uszkodzą czyjś samochód – wtedy nieoceniona może okazać się polisa odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Z pozoru nieistotne zaniedbania posiadaczy nieruchomości mogą okazać się przyczyną poważnych szkód nie tylko w mieniu, ale też na osobie, a ich konsekwencją są wysokie odszkodowania, nawet do kilkuset tysięcy złotych. Jeśli w wyniku upadku został uszkodzony także laptop poszkodowanego, może się on domagać zrekompensowania tej straty.
Za jaką kwotę ubezpieczyciel przejmie nasze zobowiązanie w tej konkretnej sytuacji? Przy zakupie polisy na mieszkanie, koszt tego ryzyka dodatkowego to tylko 42 zł na rok – 3,5 zł miesięcznie!

Ubezpieczenie dobrane odpowiednio do potrzeb Ubezpieczonego stanowi ochronę przed skutkami finansowymi niespodziewanych zdarzeń. Kupując produkt mieszkaniowy Concordia Plus, nie zapominajmy o OC. Dzięki szerokiemu zakresowi oraz różnorodności klauzul dodatkowych, proponowane przez Concordię ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jest podstawą do stworzenia oferty idealnej dla każdego klienta. OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardu oraz sportów wysokiego ryzyka, przydać się może szczególnie w okresie zimowych wyjazdów. To ubezpieczenie będzie działać w Polsce – na wyjazdy zagraniczne proponujemy Concordię Turysta.