Nowy dom, nowe mieszkanie – od kiedy i jak je ubezpieczyć?


Kiedy ubezpieczyć nowo zakupione mieszkanie?

Mieszkanie zakupione w stanie deweloperskim powinno zostać objęte ochroną ubezpieczeniową już od momentu, gdy klient stanie się jego właścicielem.

Czy mieszkanie ubezpieczone w ramach Concordia Plus, w którym prowadzone są prace wykończeniowe, będzie zatem objęte ochroną ubezpieczeniową?

Tak. Prace wykończeniowe, takie jak malowanie ścian, układanie podłóg itp., nie spowodują ustania ochrony ubezpieczeniowej.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ochronie w ramach Concordia Plus nie podlegają budynki oraz mienie w trakcie przebudowy lub remontu w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego i nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Kiedy ubezpieczyć nowo wybudowany dom?

O odpowiedniej polisie warto pomyśleć już na etapie planowania budowy. Ochrona ubezpieczeniowa powinna rozpoczynać się od momentu rozpoczęcia, czyli podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

W ramach Concordia Plus, dostępna jest odpowiednia klauzula ubezpieczenia domu jednorodzinnego w stadium budowy, zapewniająca ochronę od 7 lub 14 ryzyk (wariant I i II).

Kiedy dom przestaje być domem w budowie?

Po zakończeniu budowy czyli:

1) uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie domu lub

2) zamieszkaniu i uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem przeglądów częściowych (tzn. takich, jakie wymagane są do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy),

zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien zostać rozszerzony.

Po zakończeniu budowy, aby dom był w pełni objęty ochroną, przedmiot ubezpieczenia w polisie Concordia Plus powinien zostać zmieniony z „domu jednorodzinnego w stadium budowy” (klauzula w wariancie I lub II) na „dom jednorodzinny” (ubezpieczenie w wariancie Standard – 22 ryzyka nazwane lub Premium – All risk).

Ubezpieczaj mieszkania i domy z Concordią Plus w GBS Banku!