Miłość najważniejsza?


Jesteśmy ciekawi, jakie wartości wskazalibyście jako te, najważniejsze. Czy byłaby to miłość? Poczucie więzi? Oparcie? A może chęć finansowego zabezpieczenia najbliższych przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń?

Wedłud wyników badań przeprowadzonych przez TNS Polska na zlecenie Skandia Życie TU S.A., ponad połowa z mieszkańców naszego kraju nie posiada żadnych produktów ubezpieczeniowych, zapewniających dodatkowe środki w przypadku poważnego zachorowania lub śmierci jednego z członków rodziny…. A najważniejszą wartością w życiu dla zdecydowanej większości Polaków jest miłość. Tak twiwrdzi aż 69 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez Skandia Życie.

Na kolejnych miejscach w hierarchii znalazły się poczucie bezpieczeństwa (64 proc.) oraz poczucie więzi i oparcia w innych (46 proc.). Najważniejsze dla Polaków wartości wiążą się z rodziną, którą 76 proc. z nas ceni jako najwyższą wartość samą w sobie, deklarując jednocześnie chęć zapewnienia bliskim właściwej ochrony i bezpieczeństwa.

Badanie wykazało, że rozumiemy bezpieczeństwo rodziny, głównie w kontekście finansowym – jako sytuację, w której sami, pomimo wypadku lub innego zdarzenia losowego nie będą stanowić obciążenia dla najbliższych – taką definicję wskazało 70 proc. respondentów.

Jesteśmy ciekawi, czy zgadzacie się z kolejnością ważności wartości:)

 

źródło:egospodarka.pl