Dalsze możliwości oszczędzania…


Dobre są korzyści jeśli
grosik mały portfel zmieści
jeszcze lepsze gdy banknoty
mają coś tam do roboty

Ważna sprawa oszczędzanie
darmo nic się nie dostanie
a banknotów mały zwitek
dla kieszeni to pożytek.

Pozwoliliśmy sobie zacząć poetycko fragmentem wiersza Lucyny Mroz – Cieślik, kolejną część o oszczędzaniu…  W poprzednim wpisie  na ten temat proponowaliśmy jako formę oszczędzania, fundusze inwestycyjne oraz obligacje. Tym razem Bogumiła Malanowska, specjalista ds. Produktów Bankowych w GBS Banku ma dla Was kolejne propozycje…

Bezpiecznym sposobem na oszczędzanie są nieruchomości. Niestety nie dla każdego…  Zakup działki czy domu,  to stosunkowo duża inwestycja. Niezbędne jest posiadanie minimum  kilkudziesięciu tysięcy złotych.  W tym przypadku możemy  liczyć, że  po kilku latach nieruchomość będzie atrakcyjną ofertą na  rynku wtórnym. Ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się inwestycje w grunty rolne, które wg ekspertów będą jeszcze drożały.

W ciągu pierwszych 3 kwartałów 2012 roku ziemia rolna zdrożała o 20%, ale wciąż jest tańsza niż w innych krajach europejskich. Jednak aby inwestować w nieruchomości należy zastanowić się co chcemy z nieruchomością zrobić. Warto sprawdzić jej stan prawny- zwłaszcza pod kątem istnienia prawa pierwokupu, dobrze jest zweryfikować księgi wieczyste , ewidencję gruntów pod katem przeznaczenia wybranych terenów, sprawdzić czy dla danej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania , sprawdzić czy na działce, czy też w najbliższym otoczeniu nie ma niespodzianek, takich jak okresowe podtapianie, uciążliwe sąsiedztwo.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że najbardziej popularnym i bezpiecznym sposobem oszczędzania są lokaty bankowe. Potwierdzają to nie tylko aktywni inwestorzy osiągający mniejsze lub większe zyski,  ale również badania wśród doradców inwestycyjnych.

Lokaty bankowe to świetny sposób na powiększenie swoich pieniędzy. Ich założenie jest łatwe i można tego dokonać także za pośrednictwem Internetu. Podstawowym celem tego produktu jest pomnożenie kapitału.

Są one znakomitą ofertą dla osób, które nie oczekują wysokich zysków, a jednocześnie, powierzając bankowi pieniądze na miesiąc, rok lub dwa, mają pewność, że po upływie ustalonego okresu dostaną należne im odsetki.

Takiego bezpieczeństwa nie da żadna inna inwestycja, nawet fundusz z gwarancją kapitału. Ryzyko utraty choćby złotówki wynosi 0%! Dlaczego?

Ponieważ nad  bezpieczeństwem pieniędzy w bankach  czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).  Instytucja ta działa na  mocy ustawy z dnia 14  grudnia 1994 roku o  Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.  Jednym z jej podstawowych zadań jest zwrot środków  pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych do określonej wysokości,  w  przypadku spełnienia warunku  gwarancji.  

Warto  podkreślić, że  Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza nie  tylko pieniądze Polaków zgromadzone na  lokatach, ale także środki na rachunkach osobistych (w tym kontach oszczędnościowych oraz kontach oszczędnościowo-rozliczeniowych). Gwarancji podlegają pieniądze nie tylko w polskich złotych,  ale także środki pieniężne w  walutach obcych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Bankowym  Funduszu Gwarancyjnym całkowitą gwarancją (do 100  proc.  wartości), objęte są środki  pieniężne do wysokości 100 tys. Euro. Wysokość gwarancji dotyczy sumy środków pieniężnych (wszystkich rachunków powiększonych o  należne odsetki) jednej osoby zgromadzonych w danym banku .  Jeśli przykładowy klient będzie  miał cztery lokaty, każda  po 400 tys. zł, założone w czterech różnych  bankach, może spać spokojnie. 

Dzięki temu wszystkie lokaty są bezpieczne. BFG chroni pieniądze nie tylko osób fizycznych ale również osób prawnych, jednostek organizacyjnych, o ile posiadają one zdolność prawną oraz szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 sposoby-na-oszczedzanie-pieniedzy

fot: najkorzystniejszelokaty.com, e-literaci.pl