Czym jest OC przedsiębiorcy?


Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy istnieje po to, by zapewnić właścicielowi firmy ochronę w sytuacji, gdy klient składa roszczenie z powodu szkody, jaką wyrządził mu przedsiębiorca. Odnosi się to zarówno do usług, jak i produktów. Wyjaśnimy na konkretnym przykładzie jaki może to być przypadek.

Przedsiębiorca sprzedający uszczelki do rur doprowadzających wodę do budynków, obsługuje sporą liczbę klientów detalicznych i hurtowych, przez co każdego miesiąca wysyła duże ilości uszczelek. Nie produkuje ich samodzielnie, tylko sprowadza od dostawcy. Polega więc na tym, że producent zadba o wysoką jakość i bezpieczny transport. Z powodu pośpiechu doszło jednak do uszkodzenia partii uszczelek w magazynie, przez co do klientów trafił wadliwy towar. Zamontowane uszczelki spowodowały przecieki w instalacji wodociągowej, prowadząc do zalania budynków i wyrządzenia wielkich strat finansowych. W tym momencie zdenerwowani klienci występują z roszczeniem do sprzedawcy o pokrycie szkód, które wynikły przez kupione uszczelki. Nie interesuje ich, że winę ponosi producent, a nie firma handlująca tymi elementami. W najgorszej sytuacji właściciel firmy handlowej zmuszony będzie do pokrycia kosztów naprawy wszystkich szkód, co może znacznie zachwiać płynnością finansową jego przedsiębiorstwa. Jeśli jednak posiada ubezpieczenie OC dla podmiotów gospodarczych, wtedy pieniądze zostaną wypłacone przez ubezpieczyciela, ratując go przed kłopotami.

OC dla przedsiębiorcy jest istotnym elementem ubezpieczenia Concordia Firma.  Decydując się na ubezpieczenie Concordia Firma Klient otrzymuje 20%!