Czy szkodę wyrządzoną przez gości na ŚDM obejmuje ubezpieczenie mieszkania?


Podczas zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, wg szacunków organizatorów Polskę odwiedzi nawet 1,5 mln gości. Organizatorzy apelują o udostępnianie im noclegów w swoich domach. Takie lokum znajdzie prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.
Czy ewentualne szkody przez nich wyrządzone obejmie polisa majątkowa chroniąca mieszkanie?

Najwięcej gości zamieszka w Krakowie, ale będą też rozlokowani w całym województwie małopolskim, a także śląskim i świętokrzyskim. Poza hotelami, domami pielgrzyma, internatami, akademikami czy szkołami, duża grupa zamieszka w prywatnych domach i mieszkaniach. Prośby o zgłaszanie wolnych miejsc noclegowych pojawiały się w mediach, a także za pośrednictwem parafii.

- Komitet przygotował prawie 300 tys. miejsc noclegowych – w tym w samym Krakowie dla ponad 115 tys. pielgrzymów, a w okolicach Krakowa dla prawie 125 tys. pielgrzymów – oblicza Ewa Korbut z biura prasowego ŚDM.
Poza zarejestrowanymi, wielu organizuje nocleg na własną rękę. Rodzina przyjmująca pielgrzymów powinna zagwarantować miejsce noclegowe (ok. 3 m kw. na osobę) oraz możliwość skorzystania z łazienki. Większość gości będzie w Polsce od 25 do 31 lipca.
Ubezpieczyciele nie pytają kto u nas nocuje
Wprawdzie katolicka młodzież przybywająca na spotkanie z Ojcem Świętym raczej nie powinna sprawiać kłopotów, jednak obecność w tym czasie dodatkowych kilkuset tysięcy osób, to dla miasta duże obciążenie (w kulminacyjnym momencie w Krakowie może przebywać nawet 2 mln ludzi). To również niemałe wyzwanie dla mieszkańców i mieszkań goszczących pielgrzymów. Czy ewentualne szkody przez nich wyrządzone będą zabezpieczane standardową polisą?

- Ideą ubezpieczenia mieszkania jest dawanie poczucia bezpieczeństwa i komfortu jego mieszkańcom, a także ich gościom. Możemy to sobie zapewnić, dzięki odpowiednio i świadomie dobranej polisie – mówi Beata Żukowska – ekspert z Concordii Ubezpieczenia.

Choć goście Światowych Dni Młodzieży nie wydają się być grupą szczególnie uciążliwą w zachowaniu, to jednak z logiki wynika, że przy tak dużej liczbie ludzi – szkód będzie więcej niż zwykle. Czynnikami ryzyka, poza zwiększonym stanem osobowym mieszkań goszczących pielgrzymów, będą pośpiech, przeciążenie węzłów sanitarnych czy po prostu łazienek, być może także różne zwyczaje osób przybywających z całego świata (organizatorzy spodziewają się gości z 187 krajów). Zdarzenia, jakie można tu brać pod uwagę, to np. pożar, zalanie (np. niezakręcony kran), stłuczenie elementów szklanych i ceramicznych (szyby okienne i drzwiowe, lustra, ale także parawany łazienkowe czy kuchenne płyty grzewcze), przepięcia, np. w wyniku większego obciążenia instalacji elektrycznej, szczególnie w przypadku upałów i intensywnego użytkowanie klimatyzacji czy innych urządzeń chłodzących.

- W żadnym z naszych OWU dotyczących ubezpieczeń majątkowych nie ma wyłączeń związanych z przyjmowaniem gości, nawet w dużych ilościach. Jeśli tylko odbywa się to na zasadach niekomercyjnych – nie ma przeszkód, aby zlikwidować szkodę i wypłacić odszkodowanie w przypadku, kiedy zniszczenia powstały w związku z pobytem pielgrzymów, czy wręcz zostały przez niech spowodowane. To samo dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, towarzyszącemu często polisie mieszkaniowej. W przypadku rozszerzenia jego zakresu o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynajmującego, odszkodowanie to może być wypłacone również w przypadku, gdy w związku z naszym działaniem lub zaniechaniem – szkody dozna nasz gość, np. nasz pies zniszczy jego bagaż – wyjaśnia Beata Żukowska.

Wyjątkami, które mogą zablokować wypłatę odszkodowania, jest rażące niedbalstwo i umyślne działania domowników, czy szkody powstałe po spożyciu alkoholu.
Przyjmując gości na Światowe Dni Młodzieży warto więc sprawdzić aktualność i zakres posiadanej polisy chroniącej dom czy mieszkanie. Oby nie była potrzebna, choć jak mawiają wierzący „Strzeżonego Pan Bóg strzeże”.