Banki Spółdzielcze z Grupy BPS na podium w rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika”


Tym samym Banki Spółdzielcze z Grupy BPS zachowały  swoją pozycję w rankingu zdobytą w roku ubiegłym, podczas której zdobyły umiarkowanie wysokie oceny we wszystkich kategoriach. Organizatorzy rankingu podkreślają, że Banki Spółdzielcze z Grupy BPS są bankami uniwersalnymi, równomiernie się rozwijającymi, blisko rolnika, z dobrym wizerunkiem i ofertą.  Pierwsze i drugie miejsce w rankingu zajęli odpowiednio Bank BGŻ BNP Paribas i Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Jak powstał ranking?
4342 rolników będących właścicielami gospodarstw rolnych, zarządcami lub osobami powiązanymi rodzinnie z właścicielem gospodarstwa wzięło udział w tegorocznej edycji Rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika”. Z tej puli wyłoniono 2331 respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie z jednego banku jako banku głównego, a następnie go ocenili. Badanie prowadzono między 26 lutego a 19 marca 2018 roku na losowej próbie użytkowników rolniczych portali internetowych, techniką CAWI.

Co podlega ocenie?
Rolnicy biorący udział w badaniu oceniali banki główne w ramach 26 elementów, wybranych w oparciu o dyskusje jakościowe prowadzone podczas pierwszej edycji projektu (2016 r.). Następnie podzielonych na 4 obszary: oferta bankowa, jakość obsługi, warunki lokalowe i opinia o banku.  W ankiecie rolnicy oceniali między innymi możliwość realizowania przelewów przez internet, wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych, wiedzę rolniczą doradców bankowych, indywidualne podejście do klienta, obecność stanowisk do obsługi segmentu agro czy długą tradycję związaną z branżą rolniczą. Największy wpływ na wynik końcowy miała kategoria oferta bankowa, a w ramach niej czynniki związane z ofertą kredytową.

Organizatorem rankingu jest firma konsultingowa Martin & Jacob. Ranking „Bank Najlepszy dla Rolnika” jest prowadzony od roku 2016.