Bank spółdzielczy to nie tylko biznes.


Wspiera lokalną społeczność, bo z niej się wywodzi i do niej należy. Dlatego w banku spółdzielczym przede wszystkim myśli się o ludziach i ich potrzebach.

Banki spółdzielcze mają w Polsce imponującą historię. Zaczęły powstawać 150 lat temu. Miały za zadanie wspierać lokalnych przedsiębiorców i rolników. Chodziło o to, by polski kapitał pozostał w polskich rękach. Ta tradycja została utrzymana do dzisiaj

– banki spółdzielcze opierają się wyłącznie na rodzimym kapitale i nadal wspierają polskich wytwórców, przedsiębiorców i rolników. Różnica jest jednak spora, bo banki doskonale dostosowały się do współczesnych realiów – wykorzystują nowoczesne technologie i rozmaite formy współpracy między sobą, dzięki temu są w stanie dotrzymać kroku lokalnej społeczności, obsłużyć samorządy i firmy o zasięgu ogólnopolskim.

Sprzyjają rozwojowi regionu

Banki spółdzielcze obsługują nie tylko klientów, z którymi współpracują od wielu lat, ale  pomagają także nowo powstającym inicjatywom gospodarczym i społecznym. Tworzą warunki do powstawania i rozwoju nowych przedsięwzięć na swoim terenie. Często do banków spółdzielczych przychodzą przedsiębiorcy na początku swojej działalności. Specjaliści banku pomagają im ułożyć biznesplan, a bank daje kredyt. Nie tylko finansowy, ale także kredyt zaufania. Takie podejście wpływa na tworzenie miejsc pracy w regionie, przeciwdziała migracjom w celach zawodowych, pozwala wykorzystać istniejącą infrastrukturę, daje nowe przychody lokalnemu budżetowi. Banki spółdzielcze, osadzone na swoim terenie przez dziesięciolecia, mają bowiem doskonałą wiedzę o możliwościach i potrzebach swoich klientów, a także całego mikroregionu, w którym funkcjonują.

 To nie tylko biznes

Spółdzielczość polega na myśleniu – razem możemy zrobić coś więcej. Wartości spółdzielcze doskonale oddają słowa francuskiego ekonomisty Charles’a Gide’a: „Spółdzielnia jest biznesem, ale jeśli jest tylko biznesem, jest złym interesem”. Te wartości banki spółdzielcze wcielają w życie i to odróżnia je od bankowości komercyjnej.  Najpierw myślą o ludziach i ich potrzebach oraz są z klientem w dobrych i w złych dla niego  czasach. Zyskami zaś dzielą się z lokalną społecznością – angażują się w działalność charytatywną, kulturalną i edukacyjną. Wspierają miejscowe szkoły, straż pożarną, placówki kulturalne i inicjatywy miejscowej społeczności. Takie podejście ma wielkie znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych społeczności. Pozwala stwierdzić, że „banków spółdzielczych nic nie zastąp i tam, gdzie one są”.

2930_placowek

Każdy może zostać właścicielem

Idea banków spółdzielczych polega na tym, że niemal każdy może zostać ich współwłaścicielem. Pojedynczy udział jest niewielki, a suma różni się w zależności od banku. Nawet jeśli są to niewielkie  kwoty, to i tak budują kapitał lokalnego banku. A bycie członkiem banku to odpowiedzialność, bo członkowie aktywnie uczestniczą w określaniu polityki banku i podejmowaniu decyzji.