Bank Finlandii: przykład Polski pokazuje, że przedsiębiorcy potrzebują banków spółdzielczych


To, o czym polscy bankowcy spółdzielcy mówią od dawna, znalazło teraz potwierdzenie w szczegółowo przygotowanym i popartym licznymi danymi raporcie. Z opublikowanego 28 sierpnia przez fiński bank centralny (Bank Finlandii) opracowania wynika, że mała i średnia przedsiębiorczość znacznie lepiej rozwija się w krajach, gdzie działa wiele banków spółdzielczych. Raport opracowany został na przykładzie danych z Polski z lat 2008-2012 jako reprezentatywnego kraju po transformacji ustrojowej.

Bank Finlandii poświęcił publikację zależnościom pomiędzy rodzajem banku a kredytami dedykowanymi sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Rezultaty badania pokazują, że sektor MŚP lepiej rozwija się w krajach, gdzie udział BS-ów w rynku jest duży, gdyż może liczyć na elastyczne i efektywne finansowanie ze strony banków spółdzielczych. Na finansowanie w takim samym stopniu nie może liczyć ze strony dużych banków z kapitałem krajowym lub zagranicznym.

Sytuacja ta – jak podkreślają autorzy raportu – jest wypadkową podejścia do klienta i modelu biznesowego. Wyniki badania jednoznacznie pokazują, że lokalnie działające banki są ważne dla rozwoju MŚP w kraju po transformacji – ustrojowej, a więc i ekonomicznej.

Wyniki raportu pokazują również, że zwiększenie udziału kapitału zagranicznego w rynku oraz konsolidacja małych banków może budzić uzasadnione obawy sektora MŚP we wschodzących gospodarkach.

Dyrektor Generalny EACB Hervé Guider skomentował wnioski płynące z publikacji. „Opracowanie jest cennym wkładem środowiska akademickiego w problematykę związaną z bankowością spółdzielczą – szczególnie kontekście implementacji Bazylei 3. Podkreśla, że trzeba zwrócić większą uwagę na specyfikę sektora banków spółdzielczych przy tworzeniu prawa”.

Raport został opracowany przez Iftekhara Hasana (Fordham University and Bank of Finland), Krzysztofa Jackowicza (Katedra Bankowości i Ubezpieczeń Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie), Oskara Kowalewskiego (Instytut Ekonomii Polskiej Akademii Nauk) i Łukasza Kozłowskiego (BGŻ SA).

Cały raport (w języku angielskim) można pobrać tutaj.

Na postawie informacji zawartych w raporcie oraz komunikatu EACB

M.S.

źródło: www.bs.net.pl