Badania profilaktyczne coraz popularniejsze wśród Polek


Życie Casco odpowiednie dla każdego.

Coraz więcej Polaków wykonuje regularne badania lekarskie. Opublikowany przez GUS raport, oparty na przeprowadzanym co pięć lat Europejskim Ankietowym Badaniu Zdrowia (EHIS)*, ujawnia, że aż 75% Polaków przynajmniej raz w życiu badało poziom cholesterolu we krwi. Badanie to najczęściej przeprowadzają osoby po 60. roku życia, częściej kobiety niż mężczyźni. Rośnie też popularność badania poziomu cukru we krwi oraz badań cytologicznych i mammograficznych. 85% dorosłych kobiet wykonało co najmniej raz cytologię, a ponad 47% przynajmniej raz w życiu zrobiło mammografię. Większość tych badań miała charakter profilaktyczny.

Październik – miesiąc walki z rakiem piersi, kończący się dodatkowo Dniem Kobiecości (30.10), to idealny moment, by zadbać o swoje zdrowie. Pośpiech, stres, źle zbilansowana dieta oraz brak aktywności fizycznej – wszystkie te czynniki mogą negatywnie odbić się na stanie zdrowia. Ponadto, dane Instytutu Żywności i Żywienia pokazują, że blisko połowa kobiet (49%) ma nadmierną masę ciała (wskaźnik BMI powyżej 25). Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) epidemia otyłości będzie się w najbliższych latach rozrastać w całej Europie, w tym w Polsce.

Badania profilaktyczne powinnyśmy przeprowadzać szczególnie pod kątem tych chorób, które stanowią największe zagrożenie dla kobiet w określonej grupie wiekowej. Wśród chorób stanowiących największe niebezpieczeństwo dla kobiet należy wymienić te związane z układem krążenia oraz nowotwory. Z danych GUS wynika, że w 2015 r. choroby serca były przyczyną 51% wszystkich zgonów kobiet, podczas gdy odsetek zgonów na raka wyniósł 24%. Jeśli chodzi o choroby nowotworowe, kobiety najczęściej chorują na raka piersi (20%), jelita grubego (10%), płuca (9%), trzonu macicy (7%), jajnika (5%) i szyjki macicy.

Zestaw badań profilaktycznych, które powinna regularnie wykonywać każda kobieta, obejmuje lipidogram (pomiar stężenia cholesterolu we krwi), OB, badanie stężenia glukozy we krwi, ogólne badanie moczu, pomiar ciśnienia, cytologię, USG piersi/mammografię, badanie stomatologiczne i okulistyczne oraz rentgen klatki piersiowej (raz na trzy lata). Odpowiednio wcześnie zdiagnozowana choroba, to o wiele większe szanse na skuteczne leczenie.

Profilaktyka to nie tylko regularne badania kontrolne, ale również odpowiednie zabezpieczenie na wypadek wystąpienia choroby.Przedłużająca się rekonwalescencja, która uniemożliwia powrót do pełnej aktywności zawodowej, jak również konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z rehabilitacją, zakupem leków czy prywatnymi wizytami, mogą znacznie uszczuplić nasz domowy budżet. – Na rynku dostępnych jest już wiele wariantów ubezpieczeń, właśnie na wypadek wystąpienia choroby. Odpowiednio dobrana polisa da nam poczucie bezpieczeństwa w razie zachorowania na nowotwór złośliwy, Parkinsona, Alzheimera, zawał serca, czy udar mózgu. Otrzymane z niej pieniądze pozwolą nie tylko na zakup leków, podjęcie specjalistycznej rehabilitacji czy opłacenie opieki, ale będą też dużym wsparciem na wypadek, gdyby przewlekła choroba zmusiła nas do przerwania pracy zawodowej – mówi dr Filip Przydróżny – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Październik powinien zmobilizować więc nas do dwóch aktywności. Po pierwsze – realizacji badań kontrolnych. Wystarczy udać się do naszego lekarza internisty, który zleci badania dopasowane do naszego wieku, wcześniej przebytych chorób i ewentualnych obciążeń rodzinnych. Po drugie – zastanowienia, czy w momencie wystąpienia choroby i niezdolności do pracy będziemy w stanie poradzić sobie finansowo ze wszystkim dodatkowymi kosztami.

* Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. – http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-zachowania-zdrowotne-mieszkancow-polski-w-swietle-badania-ehis-2014,10,1.html